Betrouwbare informatie is de basis van een succesvolle organisatie

over ons

Thauris specialiseert zich op het gebied van keteninformatisering en heeft een ruime ervaring met het inrichten, verbeteren en beheren van de geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven. Wij ondersteunen de gehele levenscyclus van informatieverwerking binnen ketens en hebben een ruime ervaring met het inrichten, verbeteren en beheren van de geautomatiseerde informatieverwerking tussen organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven.

Thauris beschikt over een goed gedocumenteerde methodiek voor grootschalige transities gericht op standaardisatie en gedeelde voorzieningen. Deze methodiek –die rekening houdt met facetten op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau– is voortgekomen uit onze praktijkervaringen bij transities binnen informatieketens. De leidende casus onder de methodiek is het programma Standard Business Reporting (SBR) een initiatief waar Thauris al lang bij betrokken is en waar jaarlijks miljoenen aangiften door de Belastingdienst worden verwerkt en inmiddels ook jaarrekeningen door de Kamer van Koophandel. Hierdoor beschikt Thauris over ervaringscijfers voor zowel implementatieactiviteiten als beheerinspanningen van afsprakenstelsels en grote generieke infrastructurele voorzieningen.

Onze werkwijze

Meer dan beveiliging

Bij Information Assurance wordt vaak alleen gedacht aan de systeemkwaliteit en de ICT en security-kant van het waarborgen en beveiligen van informatie. Doen alle systemen het wel op cruciale momenten? Voor Thauris is Information Assurance binnen een organisatie veel breder dan dat. De kwaliteit van deze informatie hangt ook af van de betrouwbaarheid, relevantie en beschikbaarheid van de gegevens. Kunt u er van op aan dat de informatie klopt en dat de gegevens actueel zijn?

Integrale dienstverlening

Het team van Thaurist adviseert bij de gehele life cycle van Information Assurance, van begin tot eind. Met een team van enthousiaste en multidisciplinair geschoolde medewerkers draagt Thauris bij aan verbeterprogramma's binnen de overheid en het bedrijfsleven.

Van quickscan tot ontwerp

Het begint bij het begrijpen en analyseren van de behoefte. Door middel van een quickscan worden uw organisatie, het beleid en alle informatiestromen in kaart gebracht. In dit stadium wordt de roadmap voor het verbetertraject uitgezet.

​Ontwerp en ontwikkeling

Na de quickscan ontwerpt Thauris de technische ICT infrastructuur, van het ontwerpen van de bouwblokken in de ketens tot het ontwikkelen van de taxonomieën, de semantiek en de technische specificaties.

Realisatie en implementatie

Veranderingen in de technologie van een organisatie heeft een grote impact op de mensen en hun en werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Door middel van workshops en trainingen adviseert Thauris u bij het implementeren van de nieuwe werkwijzen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De systemen worden getest en waar nodig doorontwikkeld of in breder toegepast binnen uw organisatie.